http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf

+ نوشته شده در یکشنبه چهاردهم مهر 1392ساعت 12:16 توسط علیرضا ترکاشون

دستورالعمل پیوست ، به دنبال تحلیل و آسیب شناسی اولیه و انجام شده در یک سازمان اجرایی انجام گردیدهاست که در آسیب شناسی اولیه ، سطح بلوغ سازمان در پایین سطح ممکن (سطح 1) ارزیابی شده است. این دستورالعمل گام های اجرایی پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه جهت سازمان فوق را مشخص می سازد.

http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/pmbok.pdf/download


+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت 11:37 توسط علیرضا ترکاشون

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%20%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9.rar 

 

+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اسفند 1391ساعت 23:35 توسط علیرضا ترکاشون

(جهت دانشجویان آسیا)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%20%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c.rar

+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اسفند 1391ساعت 23:29 توسط علیرضا ترکاشون |

براي واژگون كردن اساس يك مملکت، هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از كاهش ارزش پول رايج نيست. تنزل ارزش پول رايج، تمام نيروهاي پنهان اقتصادي را در راستاي نابودي به كار مي‌گيرد و اين عمل را به گونه‌اي انجام مي‌دهد كه حتي يك نفر از ميليون‌ها نفر نيز متوجه آن نمي‌شود... (جان مينارد كينز)

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم دی 1391ساعت 10:1 توسط علیرضا ترکاشون |

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%20%d8%a8%db%8c%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84.rar

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آذر 1391ساعت 22:46 توسط علیرضا ترکاشون

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/index_2012.pdf

+ نوشته شده در سه شنبه چهاردهم آذر 1391ساعت 23:22 توسط علیرضا ترکاشون

http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/trade3.pptx
+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 9:12 توسط علیرضا ترکاشون

http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/nom2.jpg

+ نوشته شده در پنجشنبه سی ام شهریور 1391ساعت 12:15 توسط علیرضا ترکاشون |

http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/nomreh.jpg

+ نوشته شده در پنجشنبه سی ام شهریور 1391ساعت 12:9 توسط علیرضا ترکاشون |

مقاله پذیرفته شده در دومین همایش ارزیابی روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده  دانشگاه فردوسی مشهد  ۱۳۸۹

 http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/research1.pdf/download

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391ساعت 22:31 توسط علیرضا ترکاشون |

اروین یالوم :

افسردگي بهائي است كه آدمی براي شناخت خود مي پردازد  هر چقدر به زندگي ژرفتر بنگري به همان مقدار هم عميقتر رنج مي كشي ...

+ نوشته شده در یکشنبه چهاردهم خرداد 1391ساعت 8:19 توسط علیرضا ترکاشون |

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/hseexp.pdf

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391ساعت 22:22 توسط علیرضا ترکاشون

(جهت دانشجویان آسیا)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/hse.pdf 

+ نوشته شده در سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391ساعت 12:47 توسط علیرضا ترکاشون

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/tec6.pdf

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391ساعت 10:28 توسط علیرضا ترکاشون

http://www.persiangig.com/dfg/alirezatorkashvan/fdd/ffe/fg.pdf

+ نوشته شده در شنبه هشتم بهمن 1390ساعت 22:42 توسط علیرضا ترکاشون

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/other/1.pdf

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/other/2.pdf

+ نوشته شده در شنبه هشتم بهمن 1390ساعت 22:25 توسط علیرضا ترکاشون

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390ساعت 21:24 توسط علیرضا ترکاشون |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم دی 1390ساعت 22:33 توسط علیرضا ترکاشون |

مقاله بحران اقتصادی یا نقطه صفر؟

 

 

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/res1.pdf

+ نوشته شده در سه شنبه ششم دی 1390ساعت 0:56 توسط علیرضا ترکاشون |

 اوریانا فالاچی روزنامه نگار برجسته ایتالیائی ، از وینستون چرچیل سئوال میکند:آقای نخست وزیر شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید ، اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان یعنی در کشور ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام بدهید ؟وینستون چرچیل بعد از اندکی تأمل پاسخ می دهد : برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار را در ایرلند در اختیار نداریم . روزنامه نگار می پرسد . آن دو ابزار چیست ؟ چرچیل پاسخ میدهد : اکثریت نادان ، و اقلیت خائن .

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390ساعت 22:5 توسط علیرضا ترکاشون |

ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم مهر 1390ساعت 20:22 توسط علیرضا ترکاشون |

http://alirezatorkashvan.persiangig.com/image/Unti.pdf

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم مرداد 1390ساعت 10:8 توسط علیرضا ترکاشون

 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم مرداد 1390ساعت 9:55 توسط علیرضا ترکاشون |

NEW

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87%2021.pdf

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم مرداد 1390ساعت 9:50 توسط علیرضا ترکاشون

http://www.4shared.com/document/bsU7Qd2V/2_online.html

زاهنمای دانلود در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 19:32 توسط علیرضا ترکاشون

NEW

http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://alirezatorkashvan.persiangig.com/document/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87%202.pdf

+ نوشته شده در جمعه هفتم مرداد 1390ساعت 21:44 توسط علیرضا ترکاشون

http://dc309.4shared.com/download/ssdnBssC/____1.pdf?tsid=20110721-064807-1d415fb8

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390ساعت 23:56 توسط علیرضا ترکاشون

توجه داشته باشید قرارداد از موضع کارفرما تهیه شده است

http://www.4shared.com/document/MUHLs2yA/ep_online.html

+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم تیر 1390ساعت 14:4 توسط علیرضا ترکاشون

نگاهی بر اعتقادات فرقه TSM


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم تیر 1390ساعت 21:36 توسط علیرضا ترکاشون |

مطالب قدیمی‌تر